Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός : κοινωνικοί και πολιτικοί μετασχηματισμοί στην Ελλάδα της δεκαετίας του '90 - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σακελλαρόπουλος, Σπύρος (1967-) | Σωτήρης, Παναγιώτης Γ.
  4. Σπύρος Σακελλαρόπουλος, Παναγιώτης Σωτήρης.
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004
  6. 277 σελίδες ; 21 εκατοστά
  7. 9600217580
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [263]-277