Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός : κοινωνικοί και πολιτικοί μετασχηματισμοί στην Ελλάδα της δεκαετίας του '90 - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004

  1. Έκδοση
  2. Σακελλαρόπουλος, Σπύρος (1967-) | Σωτήρης, Παναγιώτης Γ.
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004
  4. 277 σελίδες ; 21 εκατοστά
  5. 9600217580
  6. Βιβλιογραφία: σελίδες [263]-277