Σπηλιόπουλος, Οδυσσέας Γ. [Συγγραφέας]. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση