Ψυχομάνης, Σπύρος Δ. [Συγγραφέας]. Εμπορικό δίκαιο: γενικό μέρος

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2004
  3. Ελληνικά