1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Α. (1949-)
 2. 2008
 3. Ελληνική
  1. Ποινικό δίκαιο -- Γενικό μέρος -- Ελλάδα
  2. Ιστορία
  1. Το παρόν έργο είναι καρπός μιας πολύπλευρης προσοχής στην ερμηνεία των κανόνων του γενικού μέρους του ποινικού δικαίου.

   Οι βασικές εννοιολογικές διακρίσεις και οι ταξινομήσεις της ύλης που έχουν επιλεγεί εδώ επιχειρούν να υπηρετήσουν την απλότητα. Όχι βέβαια την απλούστευση, αλλά τη μείωση της πολυπλοκότητας και επομένως την εμβάθυνση και την κατανόηση.

   Ίσως το σταθερότερο χαρακτηριστικό των αναπτύξεων που ακολουθούν είναι ότι προσπαθούν να εμπιστεύονται ιδίως τις περιγραφικές μεθόδους κατά την προσέγγιση των βασικών εννοιών του ποινικού δικαίου.

   BiblioNet
θεμέλια του ποινικού δικαίου