Ζερδελής, Δημήτρης (1949-)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1949
  4. Καθηγητής πανεπιστημίου
  5. Αστικό δίκαιο - Εργατικό δίκαιο
  6. Α.Π.Θ. - Νομική Σχολή