Σβορώνος, Νίκος Γ. (1911-1990)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πατήστε εδώ