Κουτσούκου, Αντωνία [Συγγραφέας]. Βασικές αρχές εντατικής θεραπείας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
    • Το υπό επεξεργασία συγγραφικό πόνημα θα περιέχει βασικές αρχές φυσιολογίας/παθοφυσιολογίας που αφορούν στην υποκείμενη παθολογία των βαρέως πασχόντων ασθενών της ΜΕΘ, περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νόσου ή της νοσηρής κατάστασης που οδηγεί σε αδυναμία του οργανισμού να υποστηρίξει τις ζωτικές του λειτουργίες καθώς και τους τρόπους που χρησιμοποιούνται από τους ιατρούς, σε σχέση και με τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, για να αναστρέψουν αυτήν την προϊόντως καταστροφική διαταραχή. Επίσης θα περιγραφούν τα πλέον σημαντικά αλλά και συχνά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ιατρός στη ΜΕΘ, με τρόπο ώστε το βιβλίο να μην αποτελεί ένα ακόμη σύγγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν των παθολογικών ή/και χειρουργικών διαταραχών που θα μπορούσε να οδηγήσουν τον ασθενή στην κατάρρευση και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από εμπειρία, τέτοιου είδους συγγράμματα απευθύνονται κυρίως σε ιατρούς και όχι σε προπτυχιακούς εκπαιδευόμενους, με συνέπεια ο όγκος και πιθανά η δυσκολία κατανόησης και εμπέδωσης του πολύ μεγάλου πλήθους των πληροφοριών να κουράζουν αλλά και να απογοητεύουν, ίσως, τους φοιτητές.