Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης έκδοσης στην γαλλική γλώσσα του έργου "Institutions politiques de la Grece a travers les crises" / Σταυροπούλου, Βενετία [Μεταφραστής]