Κοινωνιολογία της ανάπτυξης : η εξέλιξη των βασικών θεωριών και η κρίση τους - Αθήνα: Ηρόδοτος, 2004

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κήπας, Μιλτιάδης Ι.
  4. Μιλτιάδης Ιω. Κήπας.
  5. Αθήνα: Ηρόδοτος, 2004
  6. 343 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. Διεθνής πολιτική
  8. 9608256496
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες 333-338