1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κινηματογραφικές ταινίες (Έννοια)
    2. Μοντάζ (Έννοια)