Πρώτοι λαοί : οι αυτόχθονοι πολιτισμοί και το μέλλον τους - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2006

 1. Έκδοση
 2. Sissons, Jeffrey (1953-)
 3. Ιωαννίδης, Γιάννης Δ. (1954-)
 4. Κούρκουλος, Νίκος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2006
 7. 234 σελίδες ; 22 εκατοστά
 8. 9608219418 (χαρτόδετο)
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
εξώφυλλο της έκδοσης
  • Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- 1. Αυτοχθονισμός -- 2. Καταπιεστική αυθεντικότητα -- 3. Η αυτοχθονία των πόλεων -- 4. Αυτόχθονα παιδιά -- 5. Αυτόχθονοι πολίτες -- 6. Η ανάκαμψη των αυτόχθονων -- Σημειώσεις -- Επιλεγμένη βιβλιογραφία -- Ευχαριστίες -- Ευρετήριο.