Ανάλυση επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων : αναλυτικά μοντέλα, προσομοίωση, μετρήσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Σταφυλοπάτης, Ανδρέας Γεώργιος
  2. Σόλιας, Γεώργιος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015