1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μετανάστες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 21ος αιώνας (Γεγονός)