1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βεντούρα, Λίνα
  2. Καρύδης, Βασίλης Χ.
  3. Μαρβάκης, Αθανάσιος
  4. Μαυρομμάτης, Γιώργος (1965-)
  5. Μπαλτσιώτης, Λάμπρος
  6. Παύλου, Μίλτος
  7. Σιταρόπουλος, Νικόλας
  8. Τσιμπιρίδου, Φωτεινή
  9. Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος, (1967-)
  10. Χατζή, Χρύσα
  11. Χριστόπουλος, Δημήτρης, (1964-)
 2. 2004
 3. Ελληνική
  1. Ελλάδα -- Μετανάστευση
  2. Μετανάστες -- Ελλάδα
  1. Η τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα επιφύλαξε μια μαζική, όσο και διαρκή αλλά ακανόνιστη μετοίκηση πληθυσμών στην ελληνική επικράτεια. Η μετοίκηση αυτή, ως τάξη μεγέθους, μπορεί να συγκρίνεται με τις μείζονες πληθυσμιακές ανακατατάξεις που επέφεραν οι διαδοχικές εδαφικές προεκτάσεις του ελληνικού κράτους προς βορρά, καθώς και η ανταλλαγή πληθυσμών στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι ιστορικές της μακροεπιπτώσεις δεν είναι ακόμη προσπελάσιμες σε ολοκληρωμένη ερευνητική διάγνωση από την κοινωνική επιστήμη και θεωρία. Ο συλλογικός αυτός τόμος του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων αποτελεί μια πρώτη προσπάθειά του να επεξεργαστεί το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα με εχέγγυα ερευνητικής νηφαλιότητας και αναστοχασμού.
   Η προσέγγιση της μετανάστευσης, όχι ως προβλήματος προς διαχείριση, αλλά ως κοινωνικού φαινομένου που αναδεικνύει ευρύτερες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ή ευρωπαϊκής κοινωνίας και διαμορφώνει μια νέα πρόσληψη στην προβληματική που διατρέχει τον τρόπο συγκρότησης της ελληνικής εθνικής αφήγησης, οδήγησε στην ανάγκη να διατυπώσουμε μια σειρά από ερευνητικά ερωτήματα-στόχους μέσα από την ώσμωση και την ανταλλαγή διεπιστημονικών οπτικών και προβληματισμών. Έπεται συνέχεια.

   Biblionet
φωτογραφία εξωφύλλου έργου