Η γένεση της οικονομικής κοινωνίας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τσαλίκη, Περσεφόνη
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2010
  1. Κεφάλαιο 1: Το οικονομικό πρόβλημα -- Κεφάλαιο 2: Η οικονομία πριν από την εμφάνιση της αγοράς -- Κεφάλαιο 3: Η ανάδειξη της κοινωνίας της αγοράς -- Κεφάλαιο 4: Η βιομηχανική επανάσταση -- Κεφάλαιο 5: Ο αντίκτυπος τηςβιομηχανικής τεχνολογίας -- Κεφάλαιο 6: Η μεγάλη ύφεση -- Κεφάλαιο 7: Η άνοδος του δημόσιου τομέα -- Κεφάλαιο 8: Η ανάδυση του σύγχρονου καπιταλισμού στην Ευρώπη -- Κεφάλαιο 9: Η χρυσή εποχή του καπιταλισμού στην Ευρώπη -- Κεφάλαιο 10: Η χρυσή εποχή φτάνει στο τέλος της -- Κεφάλαιο 11: Η άνοδος και η πτώση του σοσιαλισμού -- Κεφάλαιο 12: Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής ζωής -- Κεφάλαιο 13: Γιατί κάποιες χώρες παραμένουν φτωχές -- Κεφάλαιο 14: Η δημιουργία μιας οικονομικής κοινωνίας βασισμένης στην πληροφορία -- Κεφάλαιο 15: Προβλήματα