Η διερεύνηση της στατιστικής με τη χρήση του SPSS της IBM - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Field, Andy
  1. Κοντός, Γεράσιμος
  2. Χερουβείμ, Ευγενία
  3. Μαυροειδής, Ηλίας
  4. Κουτσούμπα, Νάντια
  5. Νικολαΐδου, Μαριλίζα
  6. Μποτώνης, Πέτρος
  1. Μαύρη, Μαρία
  2. Γκιόσος, Γιάννης
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Προπομπός (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016
  1. Πρόλογος -- Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο -- 
   Ευχαριστίες -- Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο -- Λίγα μαθηματικά -- 
   1. Γιατί ο απαιτητικός καθηγητής σας πιέζει να μάθετε στατιστική;
   2. Όλα όσα δεν θα θέλατε να μάθετε για τη στατιστική
   3. Το περιβάλλον του προγράμματος SPSS της IBM
   4. Εξερευνώντας τα δεδομένα με γραφήματα
   5. Το θηρίο της μεροληψίας
   6. Μη παραμετρικά μοντέλα
   7. Συσχέτιση
   8. Παλινδρόμηση 9. Σύγκριση δύο μέσων
   10. Ρύθμιση διαμεσολάβηση και περισσότερη παλινδρόμηση
   11. Συγκρίνοντας διάφορους μέσους: ANOVA (GLM 1)
   12. Ανάλυση συνδιακύμανσης, ANCOVA (GLM 2)
   13. Παραγοντική ανάλυση διακύμανσης ANOVA (GLM 3)
   14. Σχεδιασμοί επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (GLM 4)
   15. Μεικτοί σχεδιασμοί ANOVA (GLM 5) 16. Πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA)
   17. Διερευνητική παραγοντική ανάλυση
   18. Κατηγορικά δεδομένα
   19. Λογιστική παλινδρόμηση
   20. Πολυεπίπεδα γραμμικά μοντέλα
   21. Επίλογος: η ζωή μετά τη διερεύνηση της στατιστικής
   Γλωσσάρι -- Παράρτημα -- Βιβλιογραφία –- Ευρετήριο.
εξώφυλλο της έκδοσης