Διαφήμιση και μάρκετινγκ στο διαδίκτυο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Φρίγκας, Γιώργος. (1975-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Γιώργος Φρίγκας.
  6. Αθήνα: Κριτική, 2005
  7. 268 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  8. Business and Management ; Τόμος τριακοστός.
  9. 9789602183939
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες [261]-268.
εξώφυλλο της έκδοσης