Διαφήμιση και μάρκετινγκ στο διαδίκτυο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2005

  1. Έκδοση
  2. Φρίγκας, Γιώργος. (1975-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2005
  5. 268 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
  6. Business and Management ; Τόμος τριακοστός.
  7. 9789602183939
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [261]-268.
εξώφυλλο της έκδοσης