1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τουρισμός (Έννοια)
    2. Περιβαλλοντικές απόψεις (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)