Κοκκώσης, Χάρης (1950-)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1950
    • Ο Χάρης Κοκκώσης είναι πολεοδόμος-χωροτάκτης-περιβαλλοντολόγος και καθηγητής πολεοδομίας-χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει ελληνική και διεθνή ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και τουριστικής ανάπτυξης. Είναι επιστημονικός σύμβουλος για θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΟΣΑ, World Bank, FAO, UNEP κ.λπ.).

      Biblionet