Αστική και περιφερειακή οικονομική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2002

 1. Έκδοση
 2. McCann, Philip (1964-)
 3. Ρυλμόν, Πέτρος
 4. Λουρή - Δενδρινού, Ελένη
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2002
 7. 426 σελίδες : εικονογράφηση ; 25 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602182932
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [411]-426.
  • Πρόλογος της επιμελήτριας -- Εισαγωγή -- 
   Κεφάλαιο 1. Η θεωρία της γεωγραφική θέσης της επιχείρησης --
   Κεφάλαιο 2. Η κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο --
   Κεφάλαιο 3. Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας --
   Κεφάλαιο 4. Περιφερειακή εξειδίκευση, εμπόριο και ανάλυση πολλαπλασιαστή --
   Κεφάλαιο 5. Περιφερειακή και διαπεριφερειακή ανάλυση της αγοράς εργασίας --
   Κεφάλαιο 6. Περιφερειακή ανάπτυξη, κατανομή των συντελεστών και ισοζύγιο πληρωμών --
   Κεφάλαιο 7. Ανάλυση της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής -- Βιβλιογραφία.