Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Hix, Simon
 4. Θεοδωρακάκου, Αφροδίτη
 5. Μαριάς, Επαμεινώνδας Α. (1957-)
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Simon Hix ; επιστημονική επιμέλεια-εισαγωγή Επαμεινώνδας Α. Μαριάς ; μετάφραση Αφροδίτη Θεοδωρακάκου.
 8. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2009
 9. 657 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 10. Ευρωπαϊκές σπουδές : Επαμεινώνδας Α. Μαριάς
 11. 9789604555000 χαρτόδετο
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
  • Κατάλογος αρκτικόλεξων -- Κατάλογος πινάκων και σχημάτων -
   - Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος στη δεύτερη 
   έκδοση -- Πρόλογος στην πρώτη έκδοση -- Κεφάλαιο 1. 
   Εισαγωγή: εξηγώντας το πολιτικό σύστημα της ΕΕ -- Πρώτο 
   μέρος: Διακυβέρνηση -- Κεφάλαιο 2. Εκτελεστική πολιτική --
   Κεφάλαιο 3. Νομοθετική πολιτική -- Κεφάλαιο 4: Δικαστική πολιτική 
   -- Δεύτερο μέρος: Πολιτική -- Κεφάλαιο 5. Κοινή γνώμη --
   Κεφάλαιο 6. Δημοκρατία, κόμματα και εκλογές --
   Κεφάλαιο 7. Εκπροσώπηση συμφερόντων -- Τρίτο μέρος: Χάραξη πολιτικής -- Κεφάλαιο 8. Ρύθμιση της ενιαίας αγοράς -- Κεφάλαιο 9. Πολιτικές δαπανών -- Κεφάλαιο 10. Οικονομική και νομισματική ένωση -- Κεφάλαιο 11. Πολιτικές για την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών -- Κεφάλαιο 12. Εξωτερικές πολιτικές -- Κεφάλαιο 13. Συμπέρασμα: ας ξανασκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση -- Παράρτημα: διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο.