Πολιτική ανθρωπολογία : μια εισαγωγή - Αθήνα: Κριτική, 2009

Bibliographic Info

Manifestation
Van Boeschoten, Riki (1948-)
Αθήνα: Κριτική, 2009-02
370 σελίδες. : πίνακες., 1 φωτογραφία. ; 24 εκατοστά
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9789602186206 (χαρτόδετο)
photoBook9789602186206

Πρόλογος του Victor Turner στην πρώτη αμερικανική έκδοση Εισαγωγή Η εξέλιξη της πολιτικής ανθρωπολογίας Τύποι προβιομηχανικών πολιτικών συστημάτων Η εξέλιξη του κράτους Η θρησκεία στην πολιτική: ιερή νομιμότητα, θεϊκή αντίσταση Δομή και διαδικασία Το άτομο στον πολιτικό στίβο: Θεωρία της δράσης και θεωρία των παιγνίων Η εξουσία του λαού: αντίσταση και εξέγερση Φύλο και εξουσία Οι πολιτικές της ταυτότητας: εθνοτισμός και εθνικισμός Μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός και η αναδυόμενη σύνθεση Από τον εκσυγχρονισμό στην παγκοσμιοποίηση Γλωσσάριο Βιβλιογραφία

<p>Επίκαιρη εικόνα της Πολιτικής Ανθρωπολογίας από την κλασική εισαγωγή του T. C. Lewellen. Ο συγγραφέας ξεκινά από τις προπολεμικές εθνογραφίες αφρικανικών φυλετικών κοινωνιών, εξετάζει τα σημαντικότερα ρεύματα και καταλήγει στα πιο σύγχρονα θεωρητικά παραδείγματα που συνθέτουν την Ανθρωπολογία της παγκοσμιοποίησης</p> <p>&nbsp;</p> Παρουσιάζει ακόμη τα ζητήματα, τα προβλήματα, τις απορίες και τα επιτεύγματα των πολιτικών ανθρωπολόγων στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους κοινωνίες διαφορετικής κλίμακας και περιπλοκότητας διαχειρίζονται τα ζητήματα τάξης και αντιμετωπίζουν την αντιπαράθεση σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του είναι ένας μοναδικός οδηγός για τις πηγές αυτού του γνωστικού αντικειμένου· ένας οδηγός που χαρακτηρίζεται από αιχμηρές κριτικές επισημάνσεις και συνάμα από νηφαλιότητα και αμερόληπτες διαπιστώσεις. Στο βιβλίο εξετάζονται ακόμη θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως: Η εξέλιξη του κράτους. Η εμπλοκή της θρησκείας στην πολιτική. Η θέση του ατόμου στον πολιτικό στίβο. Η σχέση μεταξύ φύλου και εξουσίας. Ο μοντερνισμός, ο μεταμοντερνισμός και η αναδυόμενη σύνθεσή τους