Μετάφραση της πρώτης έκδοσης στην ελληνική γλώσσα του έργου "The philosophy of social science : an introduction" / Κατσικερός, Αθανάσιος [Μεταφραστής]