Χλέτσος, Μιχάλης Π. [Συγγραφέας]. Από την πρόνοια στην εργασία

Έργο (αυτοτελές έργο)
2008
Ελληνικά
Χλέτσος, Μιχάλης Π.
  • Αυτό που θα περίμενε κανείς σήμερα, μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης, θα ήταν η εξάλειψη της φτώχειας. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο: σε διεθνές επίπεδο το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών διευρύνεται ολοένα, ενώ σε εθνικό επίπεδο το φαινόμενο αγγίζει ακόμη και τις πλούσιες χώρες της Δύσης. 

    Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτέλεσε και αποτελεί τον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ποια θα είναι η αυριανή μορφή των συστημάτων αυτών; Θα ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεγγύη ή θα περάσουμε σε ατομικές μορφές αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων; 

    Το βιβλίο προσεγγίζει με σύγχρονο τρόπο μερικά από τα κρισιμότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει τόσο η χώρα μας όσο και η παγκόσμια κοινότητα.

    Biblionet