Μετάφραση της έβδομης έκδοσης στην αγγλική γλώσσα του έργου "Urban economics" / Αντώνογλου, Ελεάννα [Μεταφραστής]