Ροβόλης, Αντώνης

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Επίκουρος καθηγητής Αστικής Οικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΑ σε Urban and Regional Studies από το Πανεπιστήμιο του Sussex, PhD από το London School of Economics. Ασχολείται με θέματα Αστικών και Περιφερειακών Υποδομών, Αγορών Ακινήτων, Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Νέων Τεχνολογιών και Χώρου, Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας.

    Biblionet