Τριάρχου, Λάζαρος Κ. (1957-) [Συγγραφέας]. Νευροβιολογικές βάσεις στην εκπαίδευση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπαιδευτικής πολιτικής, ειδικής αγωγής και δια βίου μάθησης που διδάσκονται τις βασικές αρχές των νευροεπιστημών, με απώτερο στόχο να κατανοήσουν τους μηχανισμούς λειτουργίας και την οργάνωση του εγκεφάλου, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα, ώστε να γεφυρώσουν τις οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς με τις πιθανές εφαρμογές τους.

   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ψυχολόγους, παιδαγωγούς και μη εξοικειωμένους φοιτητές και διδάσκοντες του χώρου των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Τα κεφάλαια εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια και συνάφεια για ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών, παρέχουν κρίσιμη διεπιστημονική γνώση και τονίζουν σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα που ανοίγουν το δρόμο σε νέα σύνορα και κατευθύνσεις της μάθησης και της διδασκαλίας.

   Δεδομένα και έννοιες μεταδίδονται καθαρά προκειμένου να βοηθηθούν οι φοιτητές στον προσανατολισμό τους. Τα περιεχόμενα και τα κεφάλαια δομούνται με λογική ροή της αφήγησης και κρατούν το βιβλίο ενημερωμένο σχετικά με τελευταίες έρευνες σε αυτόν τον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα.

   Τα θέματα περιλαμβάνουν:

   - Αναφορά στα δομικά στοιχεία του εγκεφάλου και τα επίπεδα οργάνωσης του νευρικού συστήματος από το υποκυτταρικό έως το συμπεριφορικό επίπεδο
   - Μακροσκοπική και μικροσκοπική αρχιτεκτονική του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, του κατεξοχήν apparatus της νόησης
   - Χαρακτηριστικά συνάψεων και συστήματα νευροδιαβιβαστών
   - Θεμελιώδεις έννοιες γενετικών καταβολών και επιγενετικών επιδράσεων στην ανάπτυξη και διευθέτηση νευρωνικών κυκλωμάτων
   - Συστήματα και μηχανισμούς που εμπλέκονται στη μάθηση και τις γλωσσικές λειτουργίες
   - Την ευπλαστότητα του εγκεφαλικού ιστού με ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου μάθηση
   - Εξελικτικές βάσεις νοημοσύνης, νόηση και νόημα
   - Βασική νευροπαθολογία γενετικών συνδρόμων με εφαρμογές στην ειδική αγωγή
   - Νευροβιολογία των προικισμένων ατόμων