Ελληνική εξωτερική πολιτική : 1830-1981 - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
  4. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος.
  5. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014
  6. 345 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. Ιστορία και πολιτική
  8. 9789600515817
  9. Περιέχει ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης