Ελληνική εξωτερική πολιτική : 1830-1981 - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014

  1. Έκδοση
  2. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
  3. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014
  4. 345 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. Ιστορία και πολιτική
  6. 9789600515817
  7. Περιέχει ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης