Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. 19ος αιώνας (Event)