1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Διπλωματικές σχέσεις (Έννοια)
    3. 20ός αιώνας (Γεγονός)