Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010

 1. Έκδοση
 2. Keller, Gerald (1945-)
 3. Κοκαβέσης, Φώτης
 4. Χατζηπαντελής, Θεόδωρος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010
 7. 1182 σελίδες : εικονογράφηση ; 28 εκατοστά
 8. 9789604582068 χαρτόδετο
 9. Περιλαμβάνει παραρτήματα και ευρετήριο.
  • 1. Τι είναι η στατιστική
   2. Περιγραφικές τεχνικές
   3. Επιστήμη και τέχνη των διαγραμματικών παρουσιάσεων
   4. Αριθμητικές μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής
   5. Συλλογή δεδομένων και δειγματοληψία Πιθανότητες
   7. Διακριτές κατανομές πιθανοτήτων
   8. Συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων 
   9. Κατανομές δειγματοληψίας 
   10. Εισαγωγή στην εκτίμηση
   11. Έλεγχος υποθέσεων 
   12. Εκτίμηση των παραμέτρων ενός πληθυσμού 
   13. Σύγκριση των παραμέτρων δύο πληθυσμών 
   14. Ανάλυση διασποράς 
   15. Έλεγχος χ2 
   16. Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση 
   17. Πολλαπλή παλινδρόμηση
   18. Κατασκευή μοντέλων 
   19. Μη παραμετρικοί έλεγχοι 
   20. Ανάλυση και πρόβλεψη χρονολογικών σειρών 
   21. Στατιστικός έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών 
   22. Ανάλυση αποφάσεων 
   23. Επίλογος.