Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS Statistics 21 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013

 1. Manifestation
 2. Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013
 5. 766 σελίδες : εικονογράφηση, πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. 9789600228649 (χαρτόδετο)
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [755]-758) και ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
  • Πρόλογος
   Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση του IBM SPSS Statistics
   Κεφάλαιο 2. Περιήγηση στο IBM SPSS Statistics Κεφάλαιο 3. Data Editor
   Κεφάλαιο 4. Μετασχηματισμοί δεδομένων
   Κεφάλαιο 5. Αρχεία δεδομένων
   Κεφάλαιο 6. Διαχείριση και μετασχηματισμοί αρχείων
   Κεφάλαιο 7. Διαχείριση των αποτελεσμάτων
   Κεφάλαιο 8. Pivot Table Editor
   Κεφάλαιο 9. Η γλώσσα εντολών SPSS
   Κεφάλαιο 10. Frequencies, descriptive, explore
   Κεφάλαιο 11. Summarize, means, OLAP Cubes
   Κεφάλαιο 12. Μενού Graphs- Διαγράμματα
   Κεφάλαιο 13. Crosstabs=- Πίνακες συνάφειας Κεφάλαιο 14. Έλεγχος μέσων τιμών- T Texts
   Κεφάλαιο 15. Ανάλυση διακύμανσης
   Κεφάλαιο 16. Μη παραμετρικές διαδικασίες
   Κεφάλαιο 17. Συσχέτιση- Correlation
   Κεφάλαιο 18. Γραμμική παλινδρόμηση- Linear Regression Κεφάλαιο 19. Λογαριθμική παλινδρόμηση- Logistic Regression
   Κεφάλαιο 20. Ανάλυση Επιβίωσης- Survival Analysis.