1. Θέμα
    1. Κίνα (Περιοχή)
    2. Διπλωματικές σχέσεις (Έννοια)
    3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Περιοχή)