1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παγκόσμια πολιτική (Έννοια)
    2. 21ος αιώνας (Γεγονός)