Δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Κιούπης, Δημήτρης (1964-)
  2. Ελληνική
    1. Ιατροδικαστική ψυχολογία
    2. Ιατροδικαστική ψυχιατρική
    3. Δίκαιο -- Ψυχολογικές απόψεις -- Ελλάδα
Δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική