Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου : προς ένα jus universalis - Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Περράκης, Στέλιος Ε. (1948-)
    1. Αθήνα
    1. Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2013
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης