Διεθνής δικαιοταξία : θεωρία και εφαρμογή διεθνούς δικαίου Τόμος Α' - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Περράκης, Στέλιος Ε. (1948-)
  3. Δεύτερη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2016
φωτογραφία εξωφύλλου έργου