Βιοτεχνολογική παραγωγή βιοκαυσίμων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Χριστακόπουλος, Παύλος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Πλεονεκτήματα Παραγωγής βιοκαυσίμων 
   2. Φυτική Βιομάζα: Πρώτη Ύλη για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων 
   3. Κύρια Συστατικά της Φυτικής Βιομάζας 
   4. Προκατεργασία και Υδρόλυση Λιγνινοκυτταρινούχου Βιομάζας 
   5. Διεργασίες Παραγωγής Αιθανόλης από Λιγνινοκυτταρινούχου Υλικά 
   6. Αιθανολοπαράγωγοι μικροοργανισμοί 
   7. Εφαρμοσμένες Εμπορικές Διεργασίες Παραγωγής Αιθανόλης από Λιγνινοκυτταρινούχο Βιομάζα 
   8. Παραγωγή Βιοντήζελ 
   9. Βιοκαύσιμα Τρίτης Γενιάς 
   10. Τεχνολογία Διεργασίας Παραγωγής Βιοκαυσίμων από Μικροφύκη 
   11. Καλλιέργεια και Συγκομιδή της Βιομάζας Μικροφυκιών 
   12. Βιωσιμότητα της Παραγωγής Βιοντήζελ από Μικροφύκη