1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.
 3. Τέταρτη ενημερωμένη έκδοση (φοιτητική έκδοση)
  1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2012
   • Γενική θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων
   • Τα επί μέρους ατομικά δικαιώματα
   • Προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
Συνταγματικό δίκαιο