1. Θέμα
    1. Πολιτικά δικαιώματα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Περιοχή)