Ξανθόπουλος, Χρήστος [Συγγραφέας]. Συμβολές στην κοινωνική θεωρία της γνώσης

Έργο (αυτοτελές έργο)
2015
Ελληνικά
  • Οι Συμβολές στην Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης αποτελούν ανάλυση επιχειρημάτων που υποστηρίζουν ότι στη δημιουργία γνωσιακών παραδοχών παίζουν αποφασιστικό ρόλο παράγοντες που βρίσκονται έξω από το πεδίο των ερευνών που διεξάγονται για ένα θέμα. Στόχος του βιβλίου είναι να φωτίσει και να αξιολογήσει θέσεις που πρεσβεύουν τέτοιου είδους παραδοχές, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκρότηση μιας Κοινωνικής Θεωρίας της Γνώσης.
    Θεωρώντας ότι η ισχυρότερη βάση του θέματος είναι μια επιστημολογικού χαρακτήρα Κοινωνιολογία της Γνώσης, στο βιβλίο εξετάζονται απόψεις που εκτείνονται από την επιχειρηματολογία του Καρλ Μάνχαϊμ και του Λούντβικ Φλέκ, ως τους ιστορικιστές, τη σχολή του Εδιμβούργου και τις ιδιόμορφες απόψεις που θέλουν τον χρόνο ως την ειδοποιό διαφορά της δημιουργίας της επιστημονικής γνώσης καθώς και τις μετριοπαθείς θέσεις της κοινωνικής επιστημολογίας των ημερών μας.

    Biblionet