Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2012

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Ritzer, George (1940-)
Χρηστίδης, Γιώργος
Καυτανζόγλου, Ιωάννα
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2012
824 σελίδες ; 24 εκατοστά
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9789602187722
Βιβλιογραφία: σελίδες [723]-824.

Βιογραφικά και αυτοβιογραφικά σχεδιάσματα -- Πρόλογος --
Μέρος I: Εισαγωγή στην κοινωνιολογική θεωρία --
Κεφάλαιο 1: Ιστορική επισκόπηση της κοινωνιολογικής θεωρίας: η πρώτη περίοδος --
Κεφάλαιο 2: Ιστορική επισκόπηση της κοινωνιολογικής θεωρίας: η μεταγενέστερη περίοδος --
Μέρος II: Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία: οι σημαντικότερες σχολές --
Κεφάλαιο 3: Δομολειτουργισμός, νεολειτουργισμός και θεωρία των συγκρούσεων --
Κεφάλαιο 4: Ποικιλίες της νεομαρξικής θεωρίας --
Κεφάλαιο 5: Συστημική θεωρία --
Κεφάλαιο 6: Συμβολική διαντίδραση --
Κεφάλαιο 7: Εθνομεθοδολογία --
Κεφάλαιο 8: Θεωρία της ανταλλαγής, θεωρία των δικτύων και θεωρία της ορθολογικής επιλογής --
Κεφάλαιο 9: Σύγχρονη φεμινιστική θεωρία των Patricia Madoo Lengermann και Gillian Niebrugge --
Μέρος III: Πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της ενοποίησης της κοινωνιολογικής θεωρίας --
Κεφάλαιο 10: Ενοποίηση μικρο- και μακροεπιπέδων και δομής - δρώντος υποκειμένου --
Μέρος IV: Από τη νεωτερική στη μετανεωτερική κοινωνική θεωρία (και πέραν αυτής) --
Κεφάλαιο 13: Δομισμός, μεταδομισμός και μετανεωτερική κοινωνική θεωρία --
Κεφάλαιο 14: Εξελίξεις αιχμής στη σύγχρονη θεωρία --
Παράρτημα: Κοινωνιολογικές μεταθεωρίες και ένα μεταθεωρητικό σχήμα ανάλυσης της κοινωνιολογικής θεωρίας.