Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ritzer, George (1940-)
 4. Χρηστίδης, Γιώργος
 5. Καυτανζόγλου, Ιωάννα
 6. Πρώτη έκδοση
 7. George Ritzer ; μετάφραση Γιώργος Χρηστίδης ; επιστημονική επιμέλεια Ιωάννα Καυτανζόγλου.
 8. Αθήνα: Κριτική, 2012
 9. 824 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 11. 9789602187722
 12. Βιβλιογραφία: σελίδες [723]-824.
  • Βιογραφικά και αυτοβιογραφικά σχεδιάσματα -- Πρόλογος --
   Μέρος I: Εισαγωγή στην κοινωνιολογική θεωρία --
   Κεφάλαιο 1: Ιστορική επισκόπηση της κοινωνιολογικής θεωρίας: η πρώτη περίοδος --
   Κεφάλαιο 2: Ιστορική επισκόπηση της κοινωνιολογικής θεωρίας: η μεταγενέστερη περίοδος --
   Μέρος II: Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία: οι σημαντικότερες σχολές --
   Κεφάλαιο 3: Δομολειτουργισμός, νεολειτουργισμός και θεωρία των συγκρούσεων --
   Κεφάλαιο 4: Ποικιλίες της νεομαρξικής θεωρίας --
   Κεφάλαιο 5: Συστημική θεωρία --
   Κεφάλαιο 6: Συμβολική διαντίδραση --
   Κεφάλαιο 7: Εθνομεθοδολογία --
   Κεφάλαιο 8: Θεωρία της ανταλλαγής, θεωρία των δικτύων και θεωρία της ορθολογικής επιλογής --
   Κεφάλαιο 9: Σύγχρονη φεμινιστική θεωρία των Patricia Madoo Lengermann και Gillian Niebrugge --
   Μέρος III: Πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της ενοποίησης της κοινωνιολογικής θεωρίας --
   Κεφάλαιο 10: Ενοποίηση μικρο- και μακροεπιπέδων και δομής - δρώντος υποκειμένου --
   Μέρος IV: Από τη νεωτερική στη μετανεωτερική κοινωνική θεωρία (και πέραν αυτής) --
   Κεφάλαιο 13: Δομισμός, μεταδομισμός και μετανεωτερική κοινωνική θεωρία --
   Κεφάλαιο 14: Εξελίξεις αιχμής στη σύγχρονη θεωρία --
   Παράρτημα: Κοινωνιολογικές μεταθεωρίες και ένα μεταθεωρητικό σχήμα ανάλυσης της κοινωνιολογικής θεωρίας.