1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνιολόγοι (Έννοια)
    2. Βιογραφία (Είδος)