Κλαμαρής, Νικόλαος Κ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Πολιτική δικονομία - Δικονομία (Δίκαιο)
  5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών