1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αφρική (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Οικονομική πολιτική (Έννοια)