1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)