1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παιδιά με αναπηρία (Έννοια)
    2. Προγράμματα σπουδών (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)