Η νέα κοινωνιολογία της γνώσης : μια φιλοσοφική θεώρηση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2011

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ξανθόπουλος, Χρήστος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Χρήστος Ξανθόπουλος.
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2011
  7. 364 σελίδες ; 22 εκατοστά
  8. 9789600225778
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [351]-364
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης