Μπιτζιλέκης, Νικόλαος [Συγγραφέας]. Πρακτικά θέματα ποινικού δικαίου