Εισαγωγή στη σύγχρονη κοινωνιολογία - Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη.. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Δασκαλάκης, Δημοσθένης (1959-)
 4. Φίλιας, Βασίλης Ι. (1927-2018)
 5. Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη.
 6. Δημοσθένης Ι. Δασκαλάκης ; πρόλογος Βασίλης Φίλιας.
 7. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014
 8. 635 σελίδες ; 25 εκατοστά
 9. Σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες : Θεωρία και πράξη
 10. 9789600230451
 11. Βιβλιογραφία:σελίδες [587]-633.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης
  • 1. Η κοινωνιολογία 2. Οι κοινωνιολόγοι 3. Κοινωνιολογικά παραδείγματα 4. Η κοινωνία 5. Κοινωνική δομή-Κοινωνική οργάνωση 6. Φυλή και ρατσισμός-Εθνότητα και εθνικισμός 7. Φύλο,γένος και σεξισμός 8. Ο κύκλος της ζωής-Οι ηλικίες και οι διακρίσεις με βάση την ηλικία 9. Η παιδική ηλικία και η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας 10. Κοινωνική διαστρωμάτωση,κοινωνική τάξη και κοινωνική κινητικότητα 11. Η εργασία:ιστορική και σύγχρονη διάσταση 12. Ερμηξνεία του φαινομένου της μετανάστευσης 14. Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση 15. Η σύγχρονη κοινωνία